Trump estää kannustinlaskun, kun salaussäätimet alkavat olla selkeitä